Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


konsesaun (substantivu)

  1. buat ida ne'ebé ita permite ka simu, maski ladún hakarak.
  2. lisensa ne'ebé governu ka kompañia fó ba indivídu ka grupu atu habele sira hala'o atividade komersiál ruma.

Categories: