Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


sei (matadak verbál)

 1. liafuan ne'ebé hatudu buat ruma ne'ebé la'o daudaun ka ema hala'o daudaun.
  EZ: prezidente sei deskansa iha foho.
  Nota: NOTA: sei fulan ida katak fulan ida tan.
 2. liafuan ne'ebé hatudu hahalok ka estadu ruma iha tempu futuru.
  EZ: prezidente sei bá vizita rai-Angola tinan oinmai; problema ne'e sei susar atu rezolve.
 3. liafuan ne'ebé hatudu obrigasaun.
  Sinónimu: tenke;
  EZ: prezidente sei halo duni desizaun kona-ba kazu ne'e.

sei (advérbiu)

Categories: