Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


latín (lia-) (substantivu)

  1. dalen antigu roma nian ne'ebé tinan rihun rua liubá ko'alia iha impéru romanu tomak no hamosu lian modernu hanesan portugés, español, katalaun, fransés, italianu no romanu. Lia-latín mós dalen ofisiál kreda katólika nian, lian litúrjiku tradisionál ritu romanu nian, no to'o sékulu rua liubá serve nu'udar lian internasionál ba rai-Europa no kolónia sira iha mundu tomak. Liafuan latín rihun ba rihun tama tiha ona ba lia-tetun liuhosi lia-portugés.

Categories: