Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


konsidera (verbu)

  1. haree ka trata ho atensaun tebetebes.
  2. hanoin didi'ak iha buat ka liu ruma, reflete molok foti desizaun ruma.
    Sinónimu: tetu;
  3. haree tuir ita-nia opiniaun rasik.
    EZ: ema barak konsidera Xina-oan sira nu'udar nasaun badinas loos.
  4. respeita ka foti matan ba ema ida.

konsiderasaun (substantivu)

Categories: