Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


instituisaun (substantivu)

  1. hahalok institui nian.
    Sinónimu: hanudan;
  2. organizasaun boot no importante ida, nu'udar ezemplu universidade ka banku.
  3. fatin hanesan ospitál ba ema moras mentál, labarik ka prizaun iha ne'ebé ema bele tau matan ba sira.

institusionál (adjetivu)

Categories: