Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


impresu (substantivu)

  1. surat-tahan ne'ebé iha informasaun kona-ba asuntu partikular ida.
  2. fixa ka formuláriu ida ne'ebé imprime ba ema sira prenxe.

Categories: