Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


revelasaun (substantivu)

  1. hahalok revela nian.
    Sinónimu: haloken;
    EZ: livru revelasaun ka apokalipse nian iha testamentu foun susar tebes atu komprende.
  2. kbiit ne'ebé Maromak haraik ba profeta no santu sira atu komprende nia mistériu sira.
    EZ: lia-loos fiar sarani nian bazeia ba revelasaun, la'os ba siénsia.

Categories: