Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


vokasionál (adjetivu)

  1. kona-ba vokasaun, vokasaun nian.
  2. kona-ba kapasidade ne'ebé ema presiza atu hala'o profisaun ka serbisu ruma.
    EZ: eskola vokasionál prepara ema foin-sa'e sira atubele serbisu kedas bainhira estudante remata ninia estudu.

Categories: