Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


ézodu (substantivu)

  1. hahalok ema barabarak ka populasaun tomak sai tiha hosi nia rain, baibain tan susar boot ruma.
  2. (Ézodu) livru iha Testamentu Tuan Bíblia nian ne’ebé haktuir kona-ba povu Izraél sai hosi rai-Ejitu.
    EZ: Ézodu boot ida ba Kupaun bainhira militár Indonéziu sira hata'uk Timoroan sira liutiha independentista sira manán tiha referendu iha fulan-Setembru tinan 1999.

Categories: