Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


emerjénsia (substantivu)

  1. situasaun grave ka manas lahalimar ne’ebé haka'as ita atu hetan dalan hodi rezolve ka hadi'a tiha lailais, liuliu salva ema ruma iha perigu hela.
    Sinónimu: krize;
    EZ: bainhira Timór hetan independénsia, faze emerjénsia boot liu mak oinsá atubele fó ai-han ba populasaun tomak ne’ebé barak liu mate-hamlaha.

Categories: