Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


pensaun (substantivu)

  1. osan hanesan saláriu ne'ebé governu ka sosiedade ida selu ba empregadu ida, baibain katuas ka ferik, ne'ebé hetan ona reforma atu ema ne'e bele moris di'ak no lalika serbisu tan.
  2. osan ne'ebé ema ida selu ba uma-nain ka diretór koléjiu nian ba kuartu, toba-fatin, no hahán loroloron nian.

Categories: