Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


títulu (substantivu)

  1. naran ba livru, múzika ka atividade ida.
  2. liafuan hasé nian ne'ebé ita tau uluk-ba ema nia naran, n.e. señór Duarte, Dona Júlia, Padre André.
  3. dalas ne'ebé ema ida to'o bá bainhira remata tiha nia edukasaun, baibain hetan sertidaun ka diploma.
  4. ida ne'ebé pertense ba ema, ka ema iha direitu bá.
    EZ: sé mak soi títulu ba rai ne'ebá?

Categories: