Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


teste (substantivu)

  1. kokon sientífiku ka prova hodi haree to'ok buat ida nia isin ka oinsá mak nia la'o ka funsiona.
    EZ: sientista sira halo tiha ona teste oioin hodi haree se bee ne'e ema bele hemu ka lae.
  2. kokon ka prova hodi sukat ema ida nia aptidaun ka jeitu.
    Sinónimu: ezame;
    EZ: atu sai mestre iha eskola ida, ema presiza tuir teste oioin.

Categories: