Tetun National Dictionary

Start typing to look up word

Look only in Category [Browse all]


hale'u (verbu)

  1. bá, mai ka hela iha sorin hotu-hotu.
  2. halo le'un ka sírkulu ida atu buat ruma hela iha laran ka la bele sai, taka iha sorisorin hotu.
    EZ: Milísia sira hale'u uma-kreda no buka atu oho refujiadu sira.

hale'u (advérbiu)

  1. ho movimentu le'uk ka sirkulár.
    Sinónimu: hale'u;

    Nota: definisaun2 ba der1: iha sorisorin hotu. EZ: labarik sira hananu hale'u meza.part of speech: Prepozisaun

Categories: